Tevékenységünk

A cég két fő irányvonalon nyújt szolgáltatásokat: hazai tervező irodáknak alapanyag bevizsgálás a pontosabb tervezés érdekében, illetve a már működő biogáz üzemek fenntartóinak laboratóriumi vizsgálatok, a beindítás és üzemeltetés során; valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése biogáz üzemi beruházások esetében.

Az általunk biztosított laboratóriumi szolgáltatásokat eddig csak külföldön lehetett igénybe venni, a hosszú szállítási idők miatt azonban a kapott eredmények gyakran nem pontosak. A gyors méréseknek köszönhetően a kapott eredményeket a megrendelő magyarul (vagy angolul, németül) pár munkanapon belül megkapja, ami gyors reagálást tesz lehetővé a mikrobiológiai folyamatok irányításában. A biogáz üzemek számának növekedésével szükség van a technológiai beszállítóknak olyan partnerre, aki gyorsan, precíz munkát tud végezni, ugyanazokkal a paraméterekkel, mint amit pl. Németországban kapna. A Hód-Biotech Kft. ezért elsősorban a hazánkban biogáz üzemet építő cégektől vár megbízást a laboranalitikai vizsgálatok elvégzésére. A jelenleg hazánkban működő öt biogáz üzem közül a második legnagyobb üzemnek készítünk heti rendszerességgel méréseket, célunk, hogy az elkövetkező három évben az indított üzemek 20%-nak (hozzávetőleg 6 üzem) mi adjuk a beüzemelési időszaki méréseit.

 

Jogi tevékenység

Ennek keretében angol és magyar nyelven vállaljuk:

- tanácsadás megfelelő társasági forma kiválasztásához
- társaságok alapítása, átalakítása, társasági szerződés módosítása, cégbíróság előtti képviselet
- képviselet és részvétel engedélyeztetési eljárásokban
- pályázatfigyelés
- jogszabályfigyelés, tájékoztatás
- pályázatírás, -készítés
- projektmenedzsment
- szerződések készítése (adásvétel, vállalkozás, megbízás, leasing, atipikus szerződések)
- társaság és magánszemélyek polgári peres képviselete
- társasági jogviták a társaság és a tagok között 
- szabadalmi bejelentések
- mediáció, egyeztetés peren kívül 
- jogi szakszövegek fordítása angolról magyarra és magyarról angolra

A megújuló energiákkal kapcsolatos jogi normák gyorsan változnak, s egységes szabályozás hiányában kiemelten fontos a részletszabályok naprakész ismerete. Ezen jogi-szakmai ismeretek birtokában sikeres piaci résztvevővé válva egy új vállalkozás jogi alapjai teremthetők meg, valamint a fennálló  társaság működése hatékonyabbá tehető.

A társaság ügyvédje fenti tevékenysége során gondot fordít a szakmai felkészültségre, pontosságra és a határidők betartására.  Az ügyintézés kapcsán a távolságot rugalmasan kezeljük, jogi tevékenységet szegedi illetékesség ellenére az ország bármely területére vállalunk. 

Referencia: Hód-Biotech Kft., melynek jogi képviseletét alakulása óta dr. Jeney Andrea egyéni ügyvéd látja el. dr. Jeney Andrea elérhetősége:  6720 Szeged, Tisza Lajos krt.34.T. 20/ 455-4835, e-mail: jeney.andrea@hbiotech.hu

 

Könyvkiadási tevékenység

A Hód-Biotech Kutatásfejlesztési Társaság tevékenységi köre könyvkiadással párosul. E feladatkör kibővítéseként jött létre 2010-ben a Diplomakiadó, mely a tradicionális, nyomtatott formátumú könyvek, folyóiratok kiadásán túl hiánypótló tevékenységként diplomamunkák, doktori disszertációk, tudományos publikációk együttes gyűjtőhelye, elektronikus kiadványok megjelentetésével, közzétételével, értékesítésével foglalkozik, s egyben olyan szakmai hátteret, tudásbázist kíván biztosítani, mely elősegíti a kutatómunkát éppúgy, mint a tehetséges szakemberek, hallgatók bemutatkozását.

 

A Diplomakiadó

A Diplomakiadó elsődleges célja egy olyan adat-, tudásbázis létrehozása, ahol a

  • tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok,
  • hallgatói, tanári és egyéb publikációk,
  • diplomamunkák, doktori disszertációk a lehető legszélesebb körben váljanak hozzáférhetővé.

A tudományos, ismeretterjesztő művek publikálásán túl támogatja

  • a szépirodalmi művek megjelentetését.

A Diplomakiadó fórum is egyben, ahol a diplomaírással, kutatással, közzététellel kapcsolatos publikus kérdéseket is megvitathatják, segítséget kaphatnak a kutatók, diákok.
A Szakmai Nap és konferencia az országos, illetve külföldi lehetőségek megismerését szolgálja kedvezményes feltételekkel.
A pályakezdőknek lehetőség a nyilvánosság előtti megjelenésre, a tapasztalt szakemberek viszont utat mutathatnak az új nemzedéknek, miközben újabb kapcsolatokat építhetnek ki.
A publikáláson túl A hónap szerzője címmel elismert szerzőt és szakmai tevékenységét bemutatjuk.

A művek közzétételének formái:

  • Online közzététel, értékesítés (a szerző által – kérésre a Diplomakiadó közreműködésével – történő feltöltés útján, melynek szinopszisa ingyenesen hozzáférhető a nap 24 órájában)
  • eKönyv (elektronikus formátumban, ISBN számmal ellátott művek megjelentetése, közzététele a Diplomakiadó honlapján)
  • Nyomtatott formátumú könyvek ( a Diplomakiadó szerkesztésében, kiadásában nyomtatott, hagyományos formátumban megjelenő könyvek, folyóiratok, melyek értékesítése online módon, a Diplomakiadó honlapján keresztül történik)